sâmbătă, 19 februarie 2011

ASOCIAŢIA ŞCOALA LIBERALĂ


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

NR:NUME: ...............................................................................................................................................

PRENUME: ........................................................................................................................................

ADRESA:localitatea……………………....………….judeţul……….....……………….str.................................................................,nr........,bloc...........,sc…....,et……,ap........,tel.........................................e-mail…......................................................................................................................

DATA NAŞTERII:anul....................luna..............ziua.............B.I/C.I.:seria...........nr........................, elib de ...........................................la data..............................

STAREA CIVILĂ: .................................................

PROFESIA: ................................................... OCUPAŢIA:...............................................................Doresc să devin membru al asociaţiei Şcoala Liberală.
Mă angajez să respect statutul asociaţiei pe care o voi susţine moral. În timpul disponibil mă voi implica în acţiunile asociaţiei Şcoala Liberală prin îndeplinirea obligaţiilor liber asumate.
Voi comunica secretariatului asociaţiei Şcoala Liberală orice schimbare de situaţie legată de datele fişei de înscriere.


DATA: SEMNĂTURA:Asociaţia Şcoala Liberală Iaşi
Tel: 0741/177205
Fax: 0232/218543
e-mail: mrotaru2009@gmail.com
http://scoala-liberala.blogspot.com
www.socalaliberala.tk

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu